Kereremondi viimane etapp on detailide värvimine. Meie ülesanne on teha seda nii, et värvitud detail ei oleks märgatav teiste, ülevärvimata detailide taustal. Sageli tuleb selle saavutamiseks värvi hajutada külgnevatele detailidele, pidades silmas üldist värvigammat. Värvigammale tervikuna avaldavad mõju paljud faktorid, nagu näiteks laki- ja värvikihi loomulik vananemine ja värvi luitumine, valmistajatehase poolt teostatud värvi pealekandmise unikaalne meetod, auto või selle osade varasem ülevärvimine originaalist erinevas toonis jpm.

Pikaajaline töökogemus võimaldab meil teha õigeid otsuseid ühe või teise detaili värvimisel, vältimaks eespool nimetatud probleeme, mis võivad töö käigus tekkida. Kvaliteetse värvimistöö aluseks on eelkõige maalri vilumus, profiseadmed, hästi varustatud värvikamber ning kvaliteetsed viimistlusmaterjalid.